กลุ่มเสี่ยงและ โรคที่ห้ามใช้กัญชา

โรคที่ห้ามใช้กัญชา

กัญชาเป็นพืชสมุนไพรที่ได้รับการปลดล็อคออกจากกลุ่มยาเสพติดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และในปัจจุบันยังได้มีการนำกัญชามาใช้ในทางการแพทย์ในการรักษาโรคต่างๆ จนมีประโยชน์มากมาย แต่ในประโยชน์เหล่านั้นก็มีโรคบางโรคที่ไม่เหมาะกับการใช้กัญชาในการรักษา เพราะอาจจะเกิดอันตรายได้ ลองมาดูกลุ่มเสี่ยงห้ามใช้กัญชาและ โรคที่ห้ามใช้กัญชา เพื่อพึงระวังกับคนใกล้ชิดกันดีกว่า คนอายุต่ำกว่า 18 ปี | โรคที่ห้ามใช้กัญชา ถึงสรรพคุณของกัญชาจะมีประโยชน์ แต่ไม่เหมาะกับกลุ่มคนอายุต่ำกว่า 18 ปีอย่างแน่นอน เพราะกัญชาจะมีสารบางตัวที่จะส่งผลต่อสมองที่กำลังพัฒนา โดยเด็กที่ต่ำกว่าอายุ 18 ปี ถือว่ากำลังอยู่ในวัยที่พัฒนาได้สูง ซึ่งหากมีการใช้กัญชาก็อาจจะส่งผลระยะยาวในการพัฒนาสมองได้ ผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์ทั้งหลาย | โรคที่ห้ามใช้กัญชา กลุ่มเสี่ยงแรกของโรคที่ห้ามใช้กัญชาในการห้ามใช้น้ำมันกัญชาเด็ดขาด ไม่ว่าจะเป็นหญิงสาวที่กำลังตั้งครรภ์, ผู้หญิงที่กำลังให้นมลูก, ผู้หญิงที่กำลังวางแผนตั้งครรภ์ เนื่องจากคนกลุ่มนี้จะมีความเสี่ยงสูงกับเอฟเฟกต์จากสารสกัดจากกัญชาเป็นอย่างอย่างมาก เพราะจะทำให้ตัวเด็กที่จะเกิดมาคลอดก่อนกำหนด, น้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์เด็กแรกคลอด อีกทั้งสารอาหารต่างๆ ที่ที่อยู่ในน้ำนมซึ่งคนเป็นแม่ต้องให้ลูกจะลดน้อยตามลงไปด้วย โรคตับ, โรคไตและหลอดเลือดหัวใจ  การใช้กัญชาทางการแพทย์ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีในบางโรคเท่านั้น แต่โรคที่ห้ามใช้กัญชา อาทิ กลุ่มผู้ป่วยโรคตับ, โรคไต, โรคหลอดเลือดหัวใจ รวมไปถึงโรคหลอดเลือดสมอง ก็ไม่ควรที่จะได้รับการรักษาและใช้กัญชา เนื่องจากสารสกัดจากตัวกัญชา จะมีผลกระทบต่อการทำงานของอวัยวะเหล่านี้ค่อนข้างรุนแรงจนอาจจะเกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้  โรคสุราเรื้อรัง, ติดยาเสพติด, จิตเวช โรคที่ห้ามใช้กัญชาอีกหนึ่งประเภทคือกลุ่มคนที่เคยรักษาโรคจิตเวชขั้นรุนแรงมาก่อน รวมไปถึงกลุ่มผู้ที่สูบบุหรี่, ดื่มสุราหนัก ก็ห้ามใช้น้ำมันกัญชาเช่นกันเพราะจะก่อนให้เกิดระบบการทำงานหัวใจผิดปกติขึ้นมาได้ รวมไปถึงผู้ที่ต้องขับขี่รถ, […]