เทคนิคการปลูกกัญชาในพีทมอส ฟาร์ม กัญชา

ฟาร์ม กัญชา

ในหมู่คนที่ปลูกกัญชาจะมีแนวทางการปลูกกัญชาในแบบที่ชื่นชอบแตกต่างกันไป โดยหลัก ๆ แล้วจะมีอยู่ 2 แบบ คือ การปลูกกัญชา ประเภทไร้ดิน และการปลูกบนดิน ซึ่งการปลูกทั้งสองแบบ คนที่ทำ ฟาร์ม กัญชา มักจะแนะนำให้ใช้ตัวกลางเพื่อปรับปรุงโครงสร้างของรากกัญชาให้ดีขึ้น ในที่นี้จะพูดถึงการใช้พีทมอสเป็นตัวกลางในการปลูกกัญชา การปลูกพืชไร้ดิน | ฟาร์ม กัญชา การปลูกพืชไร้ดินหรือที่เรารู้จักกันในชื่อไฮโดรโปนิกส์ เป็นการปลูกโดยที่ต้นกัญชาจะปักอยู่ในกรวด ทราย Rock Wool Clay pellets หรือวัสดุอื่น ๆ ส่วนรากจะถูกแช่อยู่ในน้ำที่ผสมสารอาหารที่เหมาะกับการปลูกกัญชา อย่างเช่น การใช้พีทมอสผสมกับเพอร์ไลต์ ซึ่งจะช่วยในเรื่องการเติมอากาศ เป็นต้น การปลูกลงดิน | ฟาร์ม กัญชา การปลูกกัญชาลงดินก็เป็นที่นิยมเช่นกัน เนื่องจากเมื่อใช้ดินที่ดีมีสารอาหารสมบูรณ์มาปลูกกัญชา ทำให้สามารถช่วยกักเก็บน้ำ และรากจะดูดซึบสารอาหารได้ดีขึ้นอีกด้วย ส่วนผสมที่เหมาะสมกับการปลูกกัญชาก็อย่างเช่น ดินปลูก พีทมอส Coco Coir ปุ๋ยหมัก เป็นต้น พีทมอสคืออะไร? พีทมอส หรือมอสสแฟกนั่ม (Sphagnum Moss) เป็นพืชตระกูลมอสที่เติบโตในพื้นที่ชุ่มน้ำ […]