ปลูกต้น กัญชา รู้จักคุณภาพน้ำดีแล้วหรือยัง? วัดคุณภาพน้ำยังไง?

ปลูกต้น กัญชา

ในบทความนี้เราจะพาทุกท่านไปเจาะลึกเรื่องราวเกี่ยวกับปัจจัยที่ใช้ในการ ปลูกต้น กัญชา ที่บางท่านอาจจะมองข้ามไปในบางครั้งนั้นก็คือ น้ำ ซึ่งการปลูกพืชคุณภาพน้ำเป็นสิ่งสำคัญที่ควรให้ความสนใจเนื่องจากจะส่งผลต่อธาตุอาหารในดินและการควบคุมแบคทีเรียต่างๆอีกด้วย ดังนั้นการจัดการไม่ให้เกิดการปกเปื้อนก็เป็นสิ่งที่ทุกท่านควรให้ความสนใจ ประเภทของแหล่งน้ำ และคุณภาพของน้ำโดยรวม | ปลูกต้น กัญชา น้ำฝน : ประเภทแรกที่เราจะพูดถึงใน การปลูกกัญชา ซึ่งเป็นไปตามวัฏจักรของธรรมชาติและเกิดขึ้นเองโดยไม่สามารถที่จะควบคุมได้ แต่สำหรับการใช้น้ำฝนนั้นสิ่งสำคัญก็คือการปกเปื้อนที่อาจจะเกิดขึ้น ค่า pH ของน้ำฝนจะอยู่ที่ประมาณ 5-7  น้ำบาดาล : น้ำประเภทนี้จะมีแร่ธาตุปะปนอยู่โดยส่วนใหญ่มักจะพบใกล้กับแหล่งแร่หินปูน ดังนั้นจึงตามมาด้วยปัญหาค่า pH ที่สูงเป็นอย่างมาก ดังนั้นก่อนที่จะใช้งานจึงควรที่จะส่งตรวจให้แน่ใจว่าจะปลอดภัยต่อการใช้งาน  น้ำประปา : สำหรับน้ำประปาก็เป็นน้ำที่ได้รับความนิยมสำหรับการใช้ในการเลี้ยงดูต้น กัญชา ให้เติบโต โดยจะเป็นน้ำที่ได้ผ่านการบำบัดมาเรียบร้อยแล้ว แต่ปัญหาก็คือได้มีการทำลายจุลินทรีย์ดีภายในน้ำออกไปจนหมดซึ่งส่งผลต่อการเจริญเติบโตได้ช้า  การปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์ควรใช้น้ำหมุนเรียนหรือรีไซเคิล มีอีกหนึ่งแนวคิดเกี่ยวกับ กัญชาไทย ซึ่ง กัญชา ทำให้ เกิดประโยชน์ต่อผู้ปลูกหลากหลายแต่หลายๆท่านจะมองว่าต้องใช้พื้นที่และปริมาณน้ำที่เยอะ ซึ่งจะแก้ได้จากการปลูกแบบไฮโดรโปรนิกส์ด้วยการใช้น้ำในปริมาณที่น้อยลงกว่าเดิม โดยถ้าหากเลือกใช้น้ำที่บริสุทธิ์ก็จะไม่ต้องปรับปรุงน้ำเยอะและลดสิ่งเจือปนได้อีกด้วย  น้ำ REVERSE OSMOSIS หรือที่เรียกว่า RO เป็นวิธีการกรองน้ำอีกหนึ่งรูปแบบที่มีความละเอียดสูง เหมาะสมสำหรับการทำการเกษตรภายใน เนื่องจากน้ำจะมีค่า pH อยู่ที่ช่วง […]