ความแตกต่างระหว่าง กัญชา AUTO / กัญชา PHOTO

กัญชา AUTO

สำหรับการเริ่มต้นอยากที่จะปลูก กัญชา หลังจากที่ได้รับเมล็ด กัญชา มาแล้วจะต้องดูก่อนว่าเป็นเมล็ดรูปแบบไหนซึ่งจะมีทั้งหมด 2 รูปแบบก็คือ เมล็ดแบบ กัญชา AUTO และเมล็ดแบบ PHOTO ซึ่งการที่เราแนะนำให้จำแนกประเภทก่อนก็เพราะว่าจะได้ทำความเข้าใจวิธีการปลูก การการใช้แสงที่เหมาะสม โดยถ้าหากไม่ตรวจสอบให้ดีก่อนก็จะทำให้เสียเวลาในการปลูกที่ค่อนข้างมาก ดังนั้นในบทความนี้เราจะพาไปอธิบายความแตกต่างระหว่างเมล็ด กัญชา ทั้งสองรูปแบบกันว่าจะแตกต่างกันอย่างไรบ้าง  สำหรับเมล็ดกัญชา AUTO เป็น กัญชา ชนิด ที่ทำดอกได้เองแบบอัตโนมัติโดยไม่จำเป็นต้องสนใจเรื่องของชั่วโมงในการโดนแสง โดยจะเป็นประเภทที่ได้รับความนิยมในการใช้ปลูกแบบ INDOOR เพราะว่าถ้าหากนำเมล็ดแบบ AUTP ไปปลูกกลางแจ้งจะทำให้ปลูก กัญชาไทย ได้ผลผลิตที่ค่อนข้างน้อย ลักษณะของต้นจะไม่สูง เป็นพันธุ์ที่ไม่สามารถชำกิ่งได้ต้องทำการเพาะพันธุ์จากการเพราะเมล็ดเพียงแค่ทางเดียว  โดยสำหรับเมล็ด AUTO ควรที่จะโดนไฟอย่างน้อย 18 ชั่วโมงเพราะว่าถ้าหากโดนไฟน้อยผลผลิตก็จะน้อยลงตาม และไม่ควรที่จะทดลองใชวิธีอื่นๆที่ยังไม่ได้รับการยอมรับระดับสากลเนื่องจากเป็นสายพันธุ์ที่เกิดความเครียดได้ง่าย ซึ่งจะแตกต่างจากการปลูก กัญชารักษาโรค ด้วยเมล็ดแบบ PHOTO ซึ่งถ้าหากพบความเครียดจะหยุดเติบโตเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งและหลังจากนั้นก็สามารถกลับมาเจริญเติบโตต่อได้ สำหรับเมล็ดAUTO จะเริ่มให้ผลผลิตหลังจากปลูกไปแล้วมากกว่า 3 เดือนเป็นต้นไปซึ่งทั้งหมดนี้จะขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของ กัญชา ด้วย ที่สำคัญในช่วงที่ทำดอกสิ่งสำคัญคือการเก็บชั่วโมงไฟให้ได้ปริมาณที่มาก แต่สำหรับเมล็ด PHOTO จะทำดอกได้ก็ต่อเมื่อสามารถเก็บชั่วโมงการโดนแสงให้ได้มากกว่า 12 […]