4 เหตุผล ว่าทำไม กัญชา อาการใบเหลือง

กัญชา อาการใบเหลือง

หลายคนที่ปลูกกัญชาแล้วพบปัญหา กัญชา อาการใบเหลือง ก็พากันด่วนสรุปสาเหตุไปต่าง ๆ นานา บ้างก็ว่าขาดธาตุไนโตรเจนและขาดธาตุเหล็ก แต่ในความจริงแล้วมีหลายปัจจัยแวดล้อมที่สามารถทำให้ใบกัญชาเกิดอาการใบเหลือง หรือที่ศัพท์ทางเทคนิคเรียกกันว่าอาการ “Chlorosis” ซึ่งเป็นภาวะที่พืชลดจำนวนคลอฟิลล์ลงจนทำให้เกิดอาการใบเหลืองนั่นเอง เมื่อพบปัญหาในการปลูกเช่นนี้ เราควรทำการวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงก่อน เพื่อจะได้แก้ไขปัญหาได้ตรงจุด วันนี้เราจึงรวบรวบเอาสาเหตุที่เกิดได้บ่อยพร้อมวิธีแก้ปัญหาที่ถูกต้องมากฝาก 1.แสงไม่เพียงพอ | กัญชา อาการใบเหลือง หัวใจแห่งการดำรงชีวิตของกัญชา คือ กระบวนการสังเคราะห์แสง ใบกัญชาจะทำหน้าที่เปิดรับแสงและคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อเปลี่ยนมาเป็นพลังงานให้แก่ลำต้น เมื่อแสงมีไม่เพียงพอ กระบวนการสังเคราะห์แสงก็จะทำงานได้ไม่เต็มที่ ส่งผลให้เกิดอาการใบเหลือง และอาจทำให้ต้นไม้ของเราหยุดการเจริญเติบโตได้ วิธีแก้ไข : เพิ่มปริมาณแสงให้เพียงต่อความต้องการของพืช โดยใช้หลอดไฟที่มีกำลังสูงนำมาวางใกล้ ๆ ต้นกัญชา เพื่อการเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ แถมยังช่วยประหยัดพลังงานและค่าไฟของผู้ปลูกได้ด้วย 2.รดน้ำมากหรือน้อยเกินไป กัญชาเป็นพืชที่ชอบดินเปียกและแห้งสลับวนกันไป ดังนั้นการรดน้ำในปริมาณที่มากหรือน้อยเกินไปผ่านส่วนดูดซึมน้ำอย่างรากกัญชา ทําให้เสี่ยงที่เกิดอาการใบเหลืองได้เช่นกัน วิธีแก้ไข : ให้ลองยกกระถางเพื่อประเมินน้ำหนักว่าต้นไม้ของเราหนักเบามากแค่ไหน หากมีน้ำหนักมากนั่นแปลว่าได้รับน้ำมากเกินไป ให้หยุดรดน้ำซักระยะ แต่ถ้าหากมีน้ำหนักที่เบามากนั่นหมายความว่าต้นไม้ได้รับน้ำไม่เพียงพอ ต้องเพิ่มการให้น้ำ ทำเป็นประจำจนกว่าจะรู้สึกถึงระดับน้ำที่พอดี 3.ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ไม่สมดุล อย่างที่ทราบกันดีว่าค่า pH นั้นคือหน่วยวัดความเป็นกรดและด่างของดิน เมื่อค่า pH […]