อะไรคือความแตกต่างระหว่าง กัญชา กับ กัญชง ?

กัญชา กับ กัญชง

ในบทความนี้ได้นำการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของ กัญชา กับ กัญชง มาให้ทุกท่านได้ทำความเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม ด้วยการนำเสนอมุมมองให้เห็นอีกหลากหลายแง่มุมเกี่ยวกับพืชทั้งสองชนิด มีผู้คนจำนวนมากที่ใช้คำว่ากัญชงและกัญชาแทนกัน ซึ่งบางท่านไม่ทราบว่าพืช 2 ชนิดนี้มีความแตกต่างกัน โดยถ้าหากศึกษา กัญชา ข้อมูล ต่างๆมาเป็นอย่างดีโดยเฉพาะเรื่องของน้ำมัน CBD ก็จะทำให้ได้เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังมีความแตกต่างของระดับของสาร THC อีกด้วย  โดยถ้าหากเริ่มต้นเรียนรู้เกี่ยวกับน้ำมัน CBD ก็จะเกิดคำว่าขึ้นว่ากัญชา กับ กัญชง มีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง เพราะว่าพืชสองชนิดนี้จะมีความคล้ายคลึงกันแต่ต่างกันเรื่องของพันธุกรรม ดังนั้นในบทความนี้เราจะไปทำความเข้าใจให้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม กัญชา กับ กัญชง ทั้ง 2 ชนิดที่ได้กล่าวไปข้างต้นล้วนเป็นพืชสายพันธุ์ (Species, classifying) ประเภทเดียวกัน ซึ่งแม้ว่าจะเป็นสายพันธุ์เดียวกันแต่ความเข้มข้นของสาร Cannabinoid จะไม่เท่ากัน ดังนั้นจะเห็นความแตกต่างในส่วนนี้อย่างชัดเจน  สำหรับกัญชงจะเป็นการพูดถึงอาหารและเส้นใยของพืชชนิดหนึ่ง แต่กัญชาจะเป็นพืชที่ปลูกเพื่อให้กัญชา รักษาโรค ต่างๆ อีกทั้งยังมีสารที่ทำให้รู้สึกมึนเมาอีกด้วย  ความแตกต่างในการปลูกกัญชา กับ กัญชง สำหรับการปลูกของ กัญชา และการปลูกของกัญชงจะใช้เทคนิคที่แตกต่างกันออกไปซึ่งเราจะพาทุกท่านไปดูความแตกต่างของการปลูกพืชสองชนิดนี้กัน วิธีการปลูกกัญชา กัญชา เป็นพืชที่มักจะเลือกปลูกในพื้นที่ปิดหรือในร่มที่สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมในการเจริญเติบโตได้ สารเคมีหลักคือ […]