รู้จักกับส่วนประกอบของ กัญชา ใน 5 นาที กัญชามีสารอะไร บ้าง

กัญชามีสารอะไร

สำหรับท่านใดที่อยากศึกษาเกี่ยวกับ กัญชา ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้เรื่องสำคัญที่ควรศึกษาก็คือส่วนประกอบต่างๆใน กัญชา เพื่อที่จะศึกษาว่าใน กัญชามีสารอะไร หรือส่วนประกอบอะไรบ้างที่นำไปใช้ประโยชน์ได้ โดยเราจะพาทุกท่านไปเรียนรู้ส่วนประกอบของ กัญชาทางการแพทย์ ภายใน 5 นาทีซึ่งมีดังนี้ FLOWER BUD ดอกกัญชา ตัวเมียซึ่งเป็นเป็นดอกที่มีช่อขนาดใหญ่โดยจะเป็นส่วนที่มีเรซิ่นประกอบทั้งด้านในและด้านนอก แต่สำหรับดอก กัญชาตัวผู้ จะเป็นตุ่มกลมขนาดเล็กซึ่งจะใช้ผสมกับดอกของกัญชาตัวเมียเพื่อใช้สำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ออกมา ซึ่งส่วนประกอบที่นิยมในการใช้งานจะเป็นส่วนของดอกตัวเมียซึ่งไม่มีเมล็ดโดยใช้ในการผลิตสารแคนนาบินอยด์ซึ่งมีความเข้มข้นสูงเป็นอย่างมาก และส่วนบนจะมี THC ที่มีคุณภาพสูงเป็นอย่างมาก โดยถ้าหากใครที่อยากเพิ่มปริมาณหรือขนาดของช่อดอกกัญชาสามารถใช้เทคนิค TOPPING หรือเทคนิค SCREEN OF GREEN หรือเทคนิค LOW STRESS TRAINING  FAN LEAVES ส่วนใบของกัญชา ซึ่งเติบโตเป็นคู่มาจากลำต้นและกิ่งก้านโดยจำนวนแฉกจะขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ที่ใช้ปลูก อีกทั้งสีของใบจะใช้แยกความแตกต่างระหว่าง INDICA และ SATIVA ได้ด้วย โดยถ้าหากส่วนใบมีลักษณะกว้างและสีเข้มจะเป็นของ INDICA แต่ถ้าหากใบมีสีเขียวอ่อนลักษณะเรียวจะเป็น SATIVA แต่สำหรับแบบ HYBRIDS จะเป็นการผสมลักษณะของทั้งสองแบบเอาไว้ โดยสำหรับส่วนใบจะมีตั้งแต่ 3 แฉกไปจนถึง 11 แฉก โดยสำหรับส่วนใบของ […]