ทำความเข้าใจเรื่องค่าการนำไฟฟ้า (EC) + ค่าที่เหมาะกับการ ปลูกกัญชา

ปลูกกัญชา

อีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้พืชหรือ ปลูกกัญชา เจริญเติบโตได้ดีก็คือ การวัดค่าการนำไฟฟ้า (EC) เพราะ เป็นหน่วยการวัดการสุทธิของการดูดซึมธาตุอาหารโดยรวมของพืช เมื่อธาตุอาหารละลายกับน้ำจะทำให้เกิดการแบ่งตัวของไอออน และไอออนนั้นจะมีส่วนช่วยทำให้เกิดการสร้างกระแสไฟฟ้าในน้ำโดยไอออนยิ่งมากก็จะยิ่งสร้างกระแสไฟฟ้าในน้ำได้มากขึ้นเท่านั้น แต่ทั้งนี้แล้วมันไม่สามารถสร้างด้วยตัวเองได้ ดังนั้นจึงต้องมีการใช้การนำไฟฟ้าเพื่อวัดค่าค่าความเข้มข้นของปุ๋ยธาตุอาหารที่ใช้ในการปลูก โดยค่าการนำไฟฟ้านั้นสามารถสามารถบอกค่าความเป็นกรด-ด่างในพืชได้ โดยถ้าค่าEC ต่ำไปแสดงว่าพืชของเรากำลังได้รับสารอาหารที่ไม่เพียง แต่ถ้าค่าสูงเกินไปก็อาจจะทำให้รากเน่าได้และค่าEC นั้นเป็นไอออนที่ไม่สามารถแยกค่าของธาตุอาหารได้ ดังนั้นแล้วควรที่จะวัดค่าและดูแลอย่างใกล้ชิดไม่เช่นนั้นต้นไม้ พืชหรือ กัญชา อาจจะตายได้ ดังนั้นแล้ว ไม่ว่าจะปลูกพืชชนิดใดหรือ ปลูกกัญชา ต่างก็ต้องได้รับการดูแลที่ดีด้วยกันทั้งสิ้น หน่วยในการวัดค่าการนำไฟฟ้า (EC) EC  = (Electrical Conductivity – การนำไฟฟ้า) [1 mS/cm2 = 1 EC] PPM  = (Parts per Million – หน่วยต่อหนึ่งล้าน) [EC x 700] TDS = (Total Dissolved Solids – ปริมาณทั้งหมดของแข็งที่ละลาย) หรือจะใช้ […]