การปลูกกัญชา ในระบบปิด “indoor”

โดยทางคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ขอใบอนุญาตในการ การปลูกกัญชา และนําเข้ากัญชา ซึ่งทางมหาลัยเกษตรศาสตร์นั้นได้ทำการสั่งซื้อเมล็ดพันธ์กัญชาสายพันธุ์ CBD Charlotte Angle เข้ามาเพื่อทำการทดลองปลูกในระบบปิดที่เรียกว่า “Plant Factory with Artificial Lighting (PFAL)” เพื่อใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ โดยวิธีการปลูกด้วยระบบปิดนั้นจะเป็นปลูกโดยควบคุม แสง อุณหภูมิ ความชื้น ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และสารละลายธาตุ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพสูง โดยเขานั้นได้ทำการทดลองในห้องที่มีลักษณะต่างกัน 2 ห้อง ดังนี้ ห้องที่ใช้ทดลองในการเจริญเติบโตทางลําต้น | การปลูกกัญชา โดยวิธีการทดลองนั้นจะทำการปลูกในห้องนี้ 6 วัน จากนั้นก็จะมาดูผลการทดลอง โดยจะเป็นการควบคุมแสงซึ่งจะการเปิดแสงให้สว่างเป็นเวลา 18 ชั่วโมง จากนั้นก็ให้อยู่ในที่มืดอีก 6 ชั่วโมง  ผลที่ได้นั้นก็คือ ต้นกล้า 3-4 สัปดาห์มีใบจริงขึ้นมา 5-6 ใบ ตัดยอดตาด้านข้างให้แตก 3-4 ครั้ง เพื่อให้ยอดขึ้น 12-16 ยอดต่อต้น 2.ห้องเพื่อใช้ในการทดลองการสร้างช่อดอกกัญชา โดยห้องนี้จะให้แสงสว่างอยู่ที่ 12 ชั่วโมง […]