การ ขออนุญาตปลูกกัญชา มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

ขออนุญาตปลูกกัญชา

ในที่สุดกัญชาก็ไม่ได้ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มยาเสพติดอีกต่อไป แถมประชาชนยังสามารถปลูกกัญชาหรือปลูกกัญชงได้อย่างถูกต้องแบบไม่ผิดกฏหมายอีกด้วย แต่จะต้องอยู่ในการควบคุมของกระทรวงสาธารณสุขและจะต้อง ขออนุญาตปลูกกัญชา เพื่อให้เป็นกัญชาเสรี แบบถูกต้องกฏหมายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง, ยุ่งยากแค่ไหน, ใครสามารถขอในอนุญาตปลูกได้บ้างและจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไร ลองมาดูกันเลย  ใครสามารถ ขออนุญาตปลูกกัญชา ได้บ้าง อันดับแรกเลยคือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐไม่ว่าจะเป็น โรงพยาบาลรัฐ, มหาวิทยาลัยรัฐบาลที่มีหน่วยงานเกี่ยวกับการสอนทางการแพทย์ภาคเภสัช, ภาควิชาเกษตรฯ, วิทยาศาสตร์, ฯลฯ รวมไปถึงผู้ที่ประกอบอาชีบหมอ ไม่ว่าจะหมอฟัน, หมอเฉพาะทางโรคอื่นๆ ที่จะต้องใช้ประโยชน์จากกัญชาไปรักษาโรค รวมไปถึงเกษตรกรที่ปลูกเพื่อการส่งเสริมภาคสหกรณ์หมู่บ้านในการส่งออกต่อไป คุณสมบัติ, การเตรียมเอกสารของผู้ ขออนุญาตปลูกกัญชา ต้องเป้นบุคคลที่มีสัญชาติไทย, มีที่อยู่ที่พำนักอยู่ในประเทศไทย, มีโรงปลูกชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ผ่านทางกล้องวงจรปิด, แผนที่โรงปลูกกัญชา รวมไปถึงเอกสารต่างๆ ที่กฏหมายกำหนดในการยื่นเรื่อง พร้อมคำร้องต่างๆ ส่งให้กับกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้พิจารณาข้อเสนอในการปลูกขออนุญาตปลูกกัญชาและจะมีการพิจารณาขั้นตอนตามลำดับต่อไป การพิจารณาก่อนจะอนุญาตให้ปลูกกัญชา เมื่อยื่นเอกสารผ่านขั้นตอนทุกอย่างแล้ว ขั้นตอนสุดท้ายทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือกระทรวงสาธารณสุขก็จะต้องมาตรวจดูวัตถุประสงค์ตามที่ตรงข้อกำหนดก็คือเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์, เพื่อเป็นสินค้าในการส่งออกสร้างประโยชน์ให้กับประเทศ, เพื่อทำการวิจัยต่างๆ, เพื่อใช้รักษาเฉพาะโรคตามแบบฉบับแผนโบราณ, ฯลฯ หากผ่านตามนี้ก็จะได้รับการอนุญาตให้ปลูกกัญชาได้ต่อไป  การอบรมปลูกกัญชา เมื่อผ่านกระบวนการต่างๆ แล้วผู้ยื่นเรื่องจะต้องเข้ารับการอบรมปลูกกัญชา เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและการควมคุมกัญชาภายใต้กฏกระทรวงสาธารณะสุขในการปลูกกัญชาที่ถูกต้องตามกฏหมาย ซึ่งจะมีกฏหลักๆ ไม่มาก อาทิ โรงปลูกจะต้องชัดเจนสามารถตรวจสอบได้, ผังโรงปลูกกัญชาจะต้องชัดเจน, ต้องปลูกในปริมาณที่มีการกำหนดไว้เท่านั้น และการปลูกจะต้องเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่างๆ หรือตามแนวทางที่ทางรัฐบาลกำหนด […]