อัฟกู (AFGOO)

อัฟกู (AFGOO)

อัฟกูเป็นลูกผสมดังเดิมของอัฟกันนัมเบอร์วัน (Afghan #1) กับเมาอิ เฮซ (Maui Haze) รู้จักกันดีจากฤทธิ์ต่อจิตประสาทชนิด “ไม่สิ้นสุด” และให้ผลผลิตที่ยอดเยี่ยม เป็นที่นิยมในหมู่เกษตรกรชาวแคลิฟอร์เนียเอาไว้ได้ เป็นสายพันธุ์อัฟกันที่มีต้นสูงกว่า แซมด้วยรสหวานพิเศษจากโอซิมีนที่เกี่ยวโยงกับวงศ์สกังค์นัมเบอร์วัน (Skunk #1) การใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ อัฟกูเป็นสายพันธุ์ที่มีฤทธิแรง ใช้สำหรับอาการปวด เนื่องจากสารแค่ริโอฟิลลีนที่มีอยู่มีส่วนทำให้เกิดฤทธิต้านการอักเสบ ดังนั้นสายพันธุ์นี้จึงเป็นสายพันธุ์ที่มีประโยชน์ต่อผู้ป่วยที่มีภาวะลำไส้อักเสบ หลายคนอ้างว่าการดื้อต่อฤทธิ์ของอัฟกูเกิดขึ้นอย่างช้าๆ ทำให้เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับสภาวะเรื้อรังต่างๆ หมายเหตุ เมื่อปี 2007 อัฟกูได้กลายมาเป็นสายพันธุ์ที่มีค่าในหมู่ตระกูลนักเพาะพันธุ์ชาวแคลิฟอร์เนียเหนือรุ่นเก่ากลุ่มเล็กๆ ว่ากันว่ามีต้นกำเนิดที่กราสวัลเลย์ในเซียร์รา ประเภท: ลูกผสมชนิดใบกว้าง ประเภท 1 พันธุ์: Cannabis indica spp. afghanica.วันที่ผสมพันธุ์: น่าจะช่วงต้นทศวรรษ 1980พันธุกรรม: อัฟกันนัมเบอร์วัน (Afghan #1) และเมาอิ เฮซ (Maui Haze)ข้อมูลสารเทอร์ปืน: มีเมอร์ซีนมากที่สุด โดยมีโอชิมีนและแคริโอฟิลลีนมากเป็นอันดับสองสายพันธุ์ที่คล้ายกัน: อัฟกัน (Afghan) x สกังค์ (Skunk)การวางจำหน่าย: โคลนความง่ายในการปลูก: ให้ผลผลิตและความทนทานที่นักเพาะพันธุ์กลางแจ้งชื่นชอบมาเป็นเวลานานกลิ่น: อัฟกูมีกลิ่น […]