บานาน่า กูช (BANANA KUSH)

บานาน่า กูช (BANANA KUSH)

สายพันธุ์ที่มีความแรงสูงเป็นพิเศษซึ่งมีความเกี่ยวพันกับนักเพาะพันธุ์จากครอกเกตต์ แฟมิลี (Crockett Family) นี้ได้รับความนิยมในร้านขายกัญชาแคลิฟอร์เนียมาตั้งแต่ปี 2005 เป็นสายพันธุ์ที่มีกลิ่นกล้วยชัดเจน การใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ บานาน่า กูชผลิตลิโมนินในปริมาณสูงมาก และมักจะมี THCA มากกว่า25 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งทำให้เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับอาการปวดรุนแรง น่าจะช่วยทำให้มีอารมณ์แจ่มใสขึ้นได้ หมายเหตุ บานาน่า กูชได้รับการกล่าวขานว่าเป็นพันธุ์ที่ผลิตขนไตรโคมที่แน่นมาก และมีปริมาณ THC สูง ได้รับการเพาะพันธุ์โดย Crockett โดยผสมข้ามกันระหว่างกิ่งตอนของโอจี กูช (OG Kush) ที่มีชื่อว่าโกสต์ โอจี (Ghost OG) กับกิ่งตอนที่ชื่อว่าสกังค์เฮซ (Skunk Haze) ที่พัฒนาโดยเดวิด วัตสัน สายพันธุกรรมนี้แสดงออกมาในแผนภูมิวิวัฒนาการทางสายพันธุ์ของเมดิซีนอล จีโนมิกส์ (Medicinal Genomics) ที่มีข้อมูลสายพันธุ์กัญชาที่ได้รับการตรวจพันธุกรรม โดยแสดงให้เห็นว่าบานาน่า กูชมีความเกี่ยวพันกันอย่างใกล้ชิดกับพันธุ์ผสมโอจี เฮช (OG Haze) อีกสายพันธุ์หนึ่ง โดยทั่วไปแล้ว ชนิดของลูกผสมประเภท 1 นี้จะให้กำเนิดลูกหลานที่มีความแรงสูงมาก และบานาน่า กูชเป็นหนึ่งในสายพันธุ์ที่มี THC […]