ไตรโคม ในกัญชา คืออะไร? Trichomes สรุปง่ายๆที่นี้

กัญชา

ไตรโคม กัญชา คืออะไร ไตรโคม กัญชา หรือ Trichomes นั้นมีรากศัพท์ที่มาจากคำว่า “tríchōma” ที่มีความหมายว่า การเติบโตของเส้นผม ซึ่งเป็นส่วนที่มีลักษณะคล้าย ๆ กับดอกเห็ด โดยจะปกคลุมตรงบริเวณของดอกกัญชา ถ้าดูจากดอก คือ จะมีขนขาวๆ รอบๆเมื่อทำการขยายดูก็จะเห็นเป็นต่อมลูกแก้ว ส่วนนี้แหละที่เก็บสาระสำคัญ ๆ ของกัญชาไว้เยอะที่สุดทั้ง THC หรือจะ CBD และไตรโคมนี้ยังส่งผลต่อเรื่องของกลิ่นและรสชาติของกัญชา ไตรโคมนั้นไม่ได้มีแค่ในดอกกัญชาเท่านั้นแต่ในดอกไม้ชนิดอื่นก็มีเช่นกัน ต้นของกัญชามักจะสร้าง ไตรโคม หรือ Trichomes ตั้งแต่ช่วงการดเจริญเติบโตช่วงกลางดอก โดยประมาณ 3 – 4 สัปดาห์เป็นต้นไป ซึ่งภายในไตรโครมจะมีเรซิ่นและน้ำมัน ไตรโครมยิ่งมากสารที่ได้ก็ยิ่งมากตามไปด้วย โดยไตรโคม หรือ Trichomesจะมีหน้าที่เพื่อป้องกันดอกกัญชาอยู่หลัก ๆ สองอย่าง คือ ไตรโคมป้องกันแสง UV เหตุผลเดียวกับการที่เพิ่มแสง UV เพื่อเพิ่มไตรโคม และรักษาอุณหภูมิบริเวรณดอกของกัญชา ไตรโคมช่วยป้องกันศัตรูพืชได้บางชนิดเท่านั้น โดยไตรโคมมีอายุ cycle ประมาณ […]