12 ขั้นตอนการปลูกกัญชา ตั้งแต่เมล็ด – เก็บเกี่ยว

กัญชา การปลูกกัญชา - https://thai-ganja.com/

การปลูกกัญชา ผู้ปลูกจะต้องมีความเข้าใจและใส่ใจเพื่อที่จะให้กัญชาได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ โดยการเติบโตของกัญชาจะมีปัจจัยในการเติบโตที่ซับซ้อน เราได้ทำการคัดข้อมูลสำคัญให้เข้าใจการเติบโตของกัญชา และมีเทคนิคต่าง ๆ ที่คนปลูกจำเป็นต้องรู้ STEP 1 เทคนิคการเพาะเมล็ด ใช้น้ำสะอาดที่มีค่า PH5.5-6.5 วางเมล็ดลงในทิชชูที่ชุ่มน้ำหมาด ๆ ปิดด้วยทิชชูบาง ๆ อีกชั้น ภายใน2-5 วันเมล็ดกัญชาจะงอกออกมาให้เห็นจึงเริ่มให้แสงได้ จากนั้นให้แสง 24 ชม.หลังลงดิน เริ่มรดน้ำแบบพรมน้ำเบา ๆ ไม่ให้ดินแฉะ STEP 2 ระยะทำใบช่วงต้น เริ่มรดน้ำเบา ๆ ไม่ควรแฉะเกินไปเพราะต้นยังเล็กอยู่ จากนั้นทำการย้ายต้นพืชลงสู่กระถางขนาด 1-3 แกลอน โดยปกติจะต้องรอ 3-4 วัน ถึงจะให้ปุ๋ยได้ ควรให้ปุ๋ยหรือน้ำในปริมาณ 20% ของขนาดภาชะเพื่อให้ความชุ่มชื่นกับดิน STEP 3 ระยะทำใบช่วงต้น ให้ปุ๋ยหรือน้ำเป้นประจำทุกวัน โดยค่อย ๆ จนเห็นน้ำไหลซึมออกมา รดเพื่อให้คงความชื้นขณะเปิดไฟ หลังจากเปิดไฟให้หยุดให้ปุ๋ยอย่าน้อย 2 ชม ก่อนปิดไฟ เมื่อต้นกัญชามีขนาด 8-12 […]