ทำความเข้าใจเรื่องค่าการนำไฟฟ้า (EC) + ค่าที่เหมาะกับการ ปลูกกัญชา

ปลูกกัญชา

อีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้พืชหรือ ปลูกกัญชา เจริญเติบโตได้ดีก็คือ การวัดค่าการนำไฟฟ้า (EC) เพราะ เป็นหน่วยการวัดการสุทธิของการดูดซึมธาตุอาหารโดยรวมของพืช เมื่อธาตุอาหารละลายกับน้ำจะทำให้เกิดการแบ่งตัวของไอออน และไอออนนั้นจะมีส่วนช่วยทำให้เกิดการสร้างกระแสไฟฟ้าในน้ำโดยไอออนยิ่งมากก็จะยิ่งสร้างกระแสไฟฟ้าในน้ำได้มากขึ้นเท่านั้น แต่ทั้งนี้แล้วมันไม่สามารถสร้างด้วยตัวเองได้ ดังนั้นจึงต้องมีการใช้การนำไฟฟ้าเพื่อวัดค่าค่าความเข้มข้นของปุ๋ยธาตุอาหารที่ใช้ในการปลูก

โดยค่าการนำไฟฟ้านั้นสามารถสามารถบอกค่าความเป็นกรด-ด่างในพืชได้ โดยถ้าค่าEC ต่ำไปแสดงว่าพืชของเรากำลังได้รับสารอาหารที่ไม่เพียง แต่ถ้าค่าสูงเกินไปก็อาจจะทำให้รากเน่าได้และค่าEC นั้นเป็นไอออนที่ไม่สามารถแยกค่าของธาตุอาหารได้ ดังนั้นแล้วควรที่จะวัดค่าและดูแลอย่างใกล้ชิดไม่เช่นนั้นต้นไม้ พืชหรือ กัญชา อาจจะตายได้ ดังนั้นแล้ว ไม่ว่าจะปลูกพืชชนิดใดหรือ ปลูกกัญชา ต่างก็ต้องได้รับการดูแลที่ดีด้วยกันทั้งสิ้น

หน่วยในการวัดค่าการนำไฟฟ้า (EC)

EC  = (Electrical Conductivity – การนำไฟฟ้า) [1 mS/cm2 = 1 EC]

PPM  = (Parts per Million – หน่วยต่อหนึ่งล้าน) [EC x 700]

TDS = (Total Dissolved Solids – ปริมาณทั้งหมดของแข็งที่ละลาย) หรือจะใช้ DS = (Dissolved Salts – เกลือละลาย) หรือ MS (Measured Salts – เกลือที่ช่างตวง) และ PPM 500 [EC x 500]

CF = (Conductivity Factor – ปัจจัยการสร้าง) [EC x 10]

ค่าการนำไฟฟ้า (EC) วัดได้จากไหน

บ่อพักน้ำ เป็นบ่อที่กักเก็บธาตุอาหารเพื่อนำไปให้พืชดูดซึม ดังนั้นแล้วควรจะมีสารอาหารที่เพียงพอ

บริเวณราก เป็นที่วัดค่า EC ได้ดี เพราะ เป็นที่พืชนั้นรวมทั้งกัญชาดูดสารอาหารจากวัสดุปลูกมากที่สุด

น้ำท่า (Run-off) น้ำท่าจะไม่ได้อยู่ตรงที่รากดูดซึมได้ดังนั้นแล้วเราจึงไม่สามารถวัดค่าเฉลี่ยได้ แต่ทั้งนี้แล้วน้ำท่าก็ควรจะมีปริมาณ 20%

วิธีในการวัดค่า EC 

โดยวิธีการหาค่าการนำไฟฟ้าค่อนข้างมีหลายวิธีแต่วิธีที่ง่ายที่สุดก็คือ การใช้เครื่องวัดดิจิตอล ในน้ำและวัสดุปลูก แต่ทั้งนี้แล้วดินนั้นมีเนื้อที่ต่างกันจึงทำให้การวัดค่านั้นอาจจะแตกต่างกันซึ่งการปลูกกัญชาก็ใช้วิธีเช็คแบบเดียวกัน

ปัจจัยที่ส่งผลในระดับ EC ของธาตุอาหาร

วัสดุปลูก โดยวัสดุปลูกบางประเภทนั้นสามารถย่อยสลายเองได้จึงทำให้สามารถปล่อยไอออนออกมาได้เอง จึงทำให้พืชที่สามารถผลิตไฟฟ้าของธาตุได้ไม่สามารถทำได้เองไม่เว้นแม้กระทั้งการปลูกต้นใบกัญชา

การเปลี่ยนแปลงของความเข้มข้นของน้ำ เมื่ออุณหภูมินั้นสูงขึ้นก็จะส่งผลให้เกิดการระเหยและสูญเสียของน้ำ ส่งผลให้ธาตุอาหารนั้นมีความเข้มข้นที่มากขึ้น

ค่า EC ปริมาณใดจึงจะพอเหมาะกับการปลูกกัญชา

อ่านบทความเพิ่มเติม
https://thai-ganja.com/สาระน่ารู้/

เครดิตภาพป็อกเด้ง ออนไลน์
https://google.com/

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
VK

Table of Contents