บานาน่า กูช (BANANA KUSH)

บานาน่า กูช (BANANA KUSH)

สายพันธุ์ที่มีความแรงสูงเป็นพิเศษซึ่งมีความเกี่ยวพันกับนักเพาะพันธุ์จากครอกเกตต์ แฟมิลี (Crockett Family) นี้ได้รับความนิยมในร้านขายกัญชาแคลิฟอร์เนียมาตั้งแต่ปี 2005 เป็นสายพันธุ์ที่มีกลิ่นกล้วยชัดเจน

การใช้ประโยชน์ทางการแพทย์

บานาน่า กูชผลิตลิโมนินในปริมาณสูงมาก และมักจะมี THCA

มากกว่า25 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งทำให้เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับอาการปวดรุนแรง น่าจะช่วยทำให้มีอารมณ์แจ่มใสขึ้นได้

หมายเหตุ

บานาน่า กูชได้รับการกล่าวขานว่าเป็นพันธุ์ที่ผลิตขนไตรโคมที่แน่นมาก และมีปริมาณ THC สูง ได้รับการเพาะพันธุ์โดย Crockett โดยผสมข้ามกันระหว่างกิ่งตอนของโอจี กูช (OG Kush) ที่มีชื่อว่าโกสต์ โอจี (Ghost OG) กับกิ่งตอนที่ชื่อว่าสกังค์เฮซ (Skunk Haze) ที่พัฒนาโดยเดวิด วัตสัน สายพันธุกรรมนี้แสดงออกมาในแผนภูมิวิวัฒนาการทาง
สายพันธุ์ของเมดิซีนอล จีโนมิกส์ (Medicinal Genomics) ที่มีข้อมูลสายพันธุ์กัญชาที่ได้รับการตรวจพันธุกรรม โดยแสดงให้เห็นว่าบานาน่า กูชมีความเกี่ยวพันกันอย่างใกล้ชิดกับพันธุ์ผสมโอจี เฮช (OG Haze) อีกสายพันธุ์หนึ่ง โดยทั่วไปแล้ว ชนิดของลูกผสมประเภท 1 นี้จะให้กำเนิดลูกหลานที่มีความแรงสูงมาก และบานาน่า กูชเป็นหนึ่งในสายพันธุ์ที่มี THC สูงที่แรงที่สุดเท่าที่ปรากฏในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา

ประเภท: ลูกผสม indica ชนิดใบกว้าง ประเภท 1
พันธุ์: Cannabis indica ssp. afghanica x Cannabis indica.
วันที่ผสมพันธุ์: ประมาณปี 2005
พันธุกรรม: โกสต์ โอจี กูช (Ghost OG Kush) x สกังค์เฮซ (Skunk Haze)
ข้อมูลสารเทอร์ปืน: มีลิโมนีนมากที่สุดและมีเมอร์ซีนมากเป็นอันดับสอง
สายพันธุ์ที่คล้ายกัน: เฮซ โอจี (Haze OG), เอสเอสเอช โอจี (SSH OG)
การวางจำหน่าย: มีจำหน่ายทั่วไปในรูปแบบโคลนทั่วสหรัฐอเมริกา
ความง่ายในการปลูก: ง่ายปานกลาง
กลิ่น: กลิ่นกล้วย ซิตรัส และฉุน
รสชาติ: รสส้มของกูชที่มีรสชาติดี

ความแรง: มักจะมี THCA มากกว่า 25 เปอร์เซ็นต์ และอาจมากถึงเกือบ 30 เปอร์เซ็นต์ และไม่มี CBD
ระยะเวลาที่ออกฤทธิ์: มีฤทธิ์ที่ยาวนาน
ฤทธิ์ต่อจิตประสาท: มีฤทธิ์แรง หนัก แต่ทำให้ผ่อนคลายและรู้สึกมีความสุข
ฤทธิ์ระงับปวด: ยอดเยี่ยม โดยมีฤทธิ์ที่ทำให้ชาเมื่อให้ที่ขนาดปานกลาง
ฤทธิ์คลายกล้ามเนื้อ: ยอดเยี่ยม
ฤทธิ์แยกตัวออกจากปัจจุบัน: รุนแรง
ฤทธิ์กระตุ้นความรู้สึก: กระตุ้นความรู้สึกเล็กน้อย
ฤทธิ์กดประสาท: ปานกลาง

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
VK

Table of Contents