การปลูกกัญชา ในระบบปิด “indoor”

โดยทางคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ขอใบอนุญาตในการ การปลูกกัญชา และนําเข้ากัญชา ซึ่งทางมหาลัยเกษตรศาสตร์นั้นได้ทำการสั่งซื้อเมล็ดพันธ์กัญชาสายพันธุ์ CBD Charlotte Angle เข้ามาเพื่อทำการทดลองปลูกในระบบปิดที่เรียกว่า “Plant Factory with Artificial Lighting (PFAL)” เพื่อใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ โดยวิธีการปลูกด้วยระบบปิดนั้นจะเป็นปลูกโดยควบคุม แสง อุณหภูมิ ความชื้น ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และสารละลายธาตุ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพสูง โดยเขานั้นได้ทำการทดลองในห้องที่มีลักษณะต่างกัน 2 ห้อง ดังนี้

  1. ห้องที่ใช้ทดลองในการเจริญเติบโตทางลําต้น | การปลูกกัญชา

โดยวิธีการทดลองนั้นจะทำการปลูกในห้องนี้ 6 วัน จากนั้นก็จะมาดูผลการทดลอง โดยจะเป็นการควบคุมแสงซึ่งจะการเปิดแสงให้สว่างเป็นเวลา 18 ชั่วโมง จากนั้นก็ให้อยู่ในที่มืดอีก 6 ชั่วโมง 

  • ผลที่ได้นั้นก็คือ
  • ต้นกล้า 3-4 สัปดาห์มีใบจริงขึ้นมา 5-6 ใบ
  • ตัดยอดตาด้านข้างให้แตก 3-4 ครั้ง เพื่อให้ยอดขึ้น 12-16 ยอดต่อต้น

2.ห้องเพื่อใช้ในการทดลองการสร้างช่อดอกกัญชา

โดยห้องนี้จะให้แสงสว่างอยู่ที่ 12 ชั่วโมง และอยู่ในที่มืดอีก 12 ชั่วโมง เพื่อทำให้ตายอดนั้นเปลี่ยนการสร้างใบกัญชามาเป็นการสร้างช่อดอกแทน โดยใช้เวลา 6 สัปดาห์ กับวางระยะกระถางห่างกัน 40×40 ซม. และทำการขึงตาข่ายเพื่อจัดทรงพุ่มและเพื่อให้ต้นบังคับยอดให้กระจายเต็มพื้นที่

หลังจากสัปดาห์ที่ 2

  • ถ้าเป็นตัวผู้ต้องทำการคัดออก
  • ก่อนจะเก็บเกี่ยว 11 สัปดาห์งดการให้น้ำ จนกว่าใบกัญชาจะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีเหลืองอำพันและถึงเก็บได้
  • ตัดโคนต้นกัญชามาแขวนตากเอาไว้ในห้องที่มีอุณหภูมิ 22 – 24 องศาเซลเซียส และมีความชื้นสัมพัทธ์ที่ 60% เพื่อให้ช่อดอกแห้งจากนั้นทิ้งไว้ประมาณ 10-14 วัน
  • ช่อดอกที่แห้งให้นำไปบ่มในภาชนะปิดประมาณ 3-4 สัปดาห์

สรุปผลการทดลองปลูกต้นกัญชาในระบบปิด

โดยการทดลองนี้วัตถุประสงค์ก็คือการใช้ประโยชน์จากช่อดอกและเราจะไม่ใช้ช่อดอกกัญชาที่เป็นเพศผู้ เพราะช่อดอกกัญชาเพศผู้จะไปทำให้ช่อดอกกัญชาเพศเมียติดเมล็ดและเมื่อนำไปสกัดจะทำให้คุณภาพของกัญชานั้นลดลงไป เพราะ น้ำมันจากเมล็ดนั้นจะออกมาปะปนกับน้ำมันในช่อดอก โดยน้ำมันของช่อดอกนั้นจะอยู่ในช่วงบริเวณ trichomes

ผลที่ได้จากการทดลองปลูกกัญชาในระบบปิด

ผลที่ได้นั้นมีความเหมาะสมที่สามารถจะนำไปใช้ในทางการแพทย์ได้ เนื่องจาก มีช่อดอกที่ได้ตรงตามสายพันธุ์ทั้งยังไม่มีการปนเปื้อนของโลหะหนักหรือสารกําจัดศัตรูพืชและสารพิษจากเชื้อราเลย ทั้งผลผลิตที่ได้ก็ยังมีความสม่ำเสมอกันอีกด้วย แต่ทั้งนี้แล้ววิธีนี้จะสามารถใช้ได้แค่ 4 รอบต่อปีเท่านั้น

อ่านบทความเพิ่มเติม
https://thai-ganja.com/สาระน่ารู้/

เครดิตภาพ
https://google.com/

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
VK

Table of Contents