12 ขั้นตอนการปลูกกัญชา ตั้งแต่เมล็ด – เก็บเกี่ยว

กัญชา การปลูกกัญชา - https://thai-ganja.com/

การปลูกกัญชา ผู้ปลูกจะต้องมีความเข้าใจและใส่ใจเพื่อที่จะให้กัญชาได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ โดยการเติบโตของกัญชาจะมีปัจจัยในการเติบโตที่ซับซ้อน เราได้ทำการคัดข้อมูลสำคัญให้เข้าใจการเติบโตของกัญชา และมีเทคนิคต่าง ๆ ที่คนปลูกจำเป็นต้องรู้

STEP 1 เทคนิคการเพาะเมล็ด

กัญชา การปลูกกัญชา - https://thai-ganja.com/ 1

ใช้น้ำสะอาดที่มีค่า PH5.5-6.5 วางเมล็ดลงในทิชชูที่ชุ่มน้ำหมาด ๆ ปิดด้วยทิชชูบาง ๆ อีกชั้น ภายใน2-5 วันเมล็ดกัญชาจะงอกออกมาให้เห็นจึงเริ่มให้แสงได้ จากนั้นให้แสง 24 ชม.หลังลงดิน เริ่มรดน้ำแบบพรมน้ำเบา ๆ ไม่ให้ดินแฉะ

STEP 2 ระยะทำใบช่วงต้น

กัญชา การปลูกกัญชา - https://thai-ganja.com/ 2

เริ่มรดน้ำเบา ๆ ไม่ควรแฉะเกินไปเพราะต้นยังเล็กอยู่ จากนั้นทำการย้ายต้นพืชลงสู่กระถางขนาด 1-3 แกลอน โดยปกติจะต้องรอ 3-4 วัน ถึงจะให้ปุ๋ยได้ ควรให้ปุ๋ยหรือน้ำในปริมาณ 20% ของขนาดภาชะเพื่อให้ความชุ่มชื่นกับดิน

STEP 3 ระยะทำใบช่วงต้น

กัญชา การปลูกกัญชา - https://thai-ganja.com/ 3

ให้ปุ๋ยหรือน้ำเป้นประจำทุกวัน โดยค่อย ๆ จนเห็นน้ำไหลซึมออกมา รดเพื่อให้คงความชื้นขณะเปิดไฟ หลังจากเปิดไฟให้หยุดให้ปุ๋ยอย่าน้อย 2 ชม ก่อนปิดไฟ เมื่อต้นกัญชามีขนาด 8-12 นิ้ว ให้เริ่มตัดยอด 1 ครั้ง เพื่อให้แตกยอด เว้นระยะทุก ๆ 1-2 ข้อ

STEP 4 การทำให้ต้นผลัดใบ (ด้วยมือเรา)

กัญชา การปลูกกัญชา - https://thai-ganja.com/ 4

ทำการเปลี่ยนปุ๋ยสูตรสำหรับทำดอก ให้แสง 12 ชม. และปิดไฟ 12 ชม. ทำการตัดกิ่งหรือเล็มยอดกัญชาให้มีปริมาณตามความเหมาะสมประมาณ 8-15 ยอด

Tips : การทำให้ผลัดใบ หรือการตัดใบเลี้ยงที่เกะกะทิ้งจะทำให้ยอดอ่อนรับแสงได้อย่างเต็มที่

STEP 5 ระยะเริ่มต้นการออกดอก

กัญชา การปลูกกัญชา - https://thai-ganja.com/ 5

เริ่มให้ปุ๋ยสูตรทำดอกหรือใบกัญชาสลับการให้น้ำ หลังผ่านไป5-6ชม ความชื่นในดินควรมี่สัก 20% ให้ทำการเติมปุ๋ยเพื่อเพิ่มความชุ่มชื่นกลับไปในดิน

STEP 6 ผลัดใบ วันที่ 20-22

กัญชา การปลูกกัญชา - https://thai-ganja.com/ 6

ทำการลดปริมาณน้ำลงเป็นเวลาสัก 2-4 วัน หลังจาก พืชผลัดใบกัญชา สิ่งที่ควรทำคือวันที่ 20-22 วัน ยกเว้นใบยอดเลี้ยงใบใหญ่ 2-3 ใบ ของแต่ละกิ่ง

STEP 7 ช่วงกลางระหว่างทำดอก วันที่ 22-42

กัญชา การปลูกกัญชา - https://thai-ganja.com/ 7

ทำการรดน้ำทุกวันเป็นประจำ โดยทำการค่อย ๆ รดให้น้ำไหลซึมออกมาเพื่อความชุ่มชื่น จาดนั้นเริ่มทำการใส่ปุ๋ย

STEP 8 ระยะออกดอกช่วงท้าย

กัญชา การปลูกกัญชา - https://thai-ganja.com/ 8

ทำการใส่น้ำใส่ปุ๋ยเพื่อความชุ่มชื่นของดิน จากนั้นทำการตัดยอดใบเลี้ยงกัญชาใบใหญ่ออก 2-3 ใบ อีกรอบเพื่อให้แสงนั้นส่องไปถึงโคนดอก

STEP 9 ล้างสารตกค้างภายในดิน

กัญชา การปลูกกัญชา - https://thai-ganja.com/ 9

หลังจากให้แสงแล้ว 4-6 ชม. ทำการใส่ปุ๋ยทำดอกหรือให้น้ำเพื่อความชุ่มชื่นของดิน สำหรับการล้างสารตกค้างควรใช้น้ำ PH 6.5-7.5 น้ำกลั่น หรือระบบ OR

STEP 10 ก่อนเก็บเกี่ยว 1-3 วัน

กัญชา การปลูกกัญชา - https://thai-ganja.com/ 10

ก่อนการเก็บเกี่ยวห้ามทำการรดน้ำประมาณ 1-3 วัน ช่วงที่ เก็บเกี่ยวกัญชา ได้ดี คือ ช่วงที่มีแสงช่วงเช้า มีแค่แสงเพียงพอให้สามารถเก็บเกี่ยวได้

STEP 11 การทำแห้ง

info step 11

ทำการตัดกิ่งหรือส่วนที่งอจากนั้นแขวนกลับหัวทั้ง ต้นกัญชา ประมาฯ 10-14 วัน โดยวิธีการเช็คการหักกิ่ง ถ้าแก้งพอดีจะหักแล้วมีเสียง

STEP 12 การตัดแต่ง หรือ การบ่ม

กัญชา การปลูกกัญชา - https://thai-ganja.com/ 12

รอให้ลำต้นกัญชาและกิ่งแห้งพอดีสามารถหักได้ ทำการวางกิ่งหรือต้นลงในกระบะเป็นเวลา 3-7 วัน แล้วทำการเล็มและใส่ถุง จากนั้นเริ่มทำการเล็มและน้ำเอาใบอ่อนมัดล่วม ๆ เวลา 3-7 วัน จนกว่าจะได้บรรจุลงถุง

ขอขอบคุณรูปจากสลอต https://growstuffshop.com/

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
VK

Table of Contents